Zoznam POCT podporovaných POCT prístrojov pre ponúkané EHK programy

CRP

  • QuikRead
  • QuikRead 101
  • QuikRead GO
  • Afinion AS 100
  • Afinion 2
  • NycoCard Reader
  • NycoCard Reader II
  • spinit
  • Eurolyser Smart
  • Eurolyser Cube
  • iChroma Reader
  • iChroma II
  • ABX Micros CRP 200
  • Microsemi CRP
  • Colibri
  • Radiometer AQT90 FLEX
  • Roche cobas b 101
  • SD Biosensor Standard F100
  • SD Biosensor Standard F200
  • Easy Reader+
  • Exdia TRF Plus
  • cobas b 101
   ak sa váš prístroj nenachádza v zozname, pošlite najprv dotaz na

  INR

  • CoaguChek (všechny modely)
  • Xprecia Stride
  • MicroINR
  • LabPad
  • Eurolyser Smart
  • Eurolyser Cube
  • ak sa váš prístroj nenachádza v zozname, pošlite najprv dotaz na

  HbA1c

  • QuikRead GO
  • Afinion AS 100
  • Afinion 2
  • NycoCard Reader
  • Bio-Rad In2it
  • spinit
  • iChroma Reader
  • iChroma II
  • Quo-Lab
  • Quo-Test
  • Eurolyser Smart
  • Eurolyser Cube
  • Infopia Clover A1c
  • Roche cobas b 101
  • SD Biosensor Standard F100
  • SD Biosensor Standard F200
  • DCA Vantage
  • Easy Reader+
  • Wellion BONA HbA1c
  • Clover A1c Plus
   ak sa váš prístroj nenachádza v zozname, pošlite najprv dotaz na

  iFOB

  • QuikRead go
  • iChroma Reader
  • iChroma II
  • Colibri
  • Exdia TRF Plus
  • SD Biosensor Standard F100
  • SD Biosensor Standard F200
  • Easy Reader+
   ak sa váš prístroj nenachádza v zozname, pošlite najprv dotaz na

  Troponiny TnT a TnI

  • Roche cobas h 232
  • BodiTech iChroma II
  • SD Biosensor Standard F100
  • SD Biosensor Standard F200
  • Exdia TRF Plus
   ak sa váš prístroj nenachádza v zozname, pošlite najprv dotaz na

  Natriuretické peptidy NT-ProBNP a BNP

  • Roche cobas h 232
  • BodiTech iChroma II
  • SD Biosensor Standard F100
  • SD Biosensor Standard F200
  • Exdia TRF Plus
   ak sa váš prístroj nenachádza v zozname, pošlite najprv dotaz na

  D-dimer

  • Eoche cobas h 232
  • BodiTech iChroma II
  • SD Biosensor Standard F100
  • SD Biosensor Standard F200
  • Exdia TRF Plus
  • Easy Reader+
   ak sa váš prístroj nenachádza v zozname, pošlite najprv dotaz na