Zoznam POCT podporovaných POCT prístrojov pre ponúkané EHK programy

CRP

  • QuikRead
  • QuikRead 101
  • QuikRead go
  • Afinion AS 100
  • Afinion 2
  • NycoCard Reader
  • NycoCard Reader II
  • spinit
  • Eurolyser Smart
  • Eurolyser Cube
  • iChroma Reader
  • iChroma II
  • ABX Micros CRP 200
  • Microsemi CRP
  • Colibri
  • Radiometer AQT90 FLEX
  • Roche cobas b 101
  • SD Biosensor Standard F100
  • SD Biosensor Standard F200
  • Easy Reader+
  • Exdia TRF Plus
  • cobas b 101
   ak sa váš prístroj nenachádza v zozname, pošlite najprv dotaz na

INR

 • CoaguChek (všechny modely)
 • Xprecia Stride
 • MicroINR
 • LabPad
 • Eurolyser Smart
 • Eurolyser Cube
  ak sa váš prístroj nenachádza v zozname, pošlite najprv dotaz na

 

HbA1c

 • QuikRead GO
 • Afinion AS 100
 • Afinion 2
 • NycoCard Reader
 • Bio-Rad In2it
 • spinit
 • iChroma Reader
 • iChroma II
 • Quo-Lab
 • Quo-Test
 • Eurolyser Smart
 • Eurolyser Cube
 • Infopia Clover A1c
 • Roche cobas b 101
 • SD Biosensor Standard F100
 • SD Biosensor Standard F200
 • DCA Vantage
 • Easy Reader+
 • Wellion BONA HbA1c
 • Clover A1c Plus
  ak sa váš prístroj nenachádza v zozname, pošlite najprv dotaz na


iFOB

 • QuikRead go
 • iChroma Reader
 • iChroma II
 • Colibri
 • Exdia TRF Plus
 • SD Biosensor Standard F100
 • SD Biosensor Standard F200
 • Easy Reader+
  ak sa váš prístroj nenachádza v zozname, pošlite najprv dotaz na

Troponiny TnT a TnI

 • Roche cobas h 232
 • BodiTech iChroma II
 • SD Biosensor Standard F100
 • SD Biosensor Standard F200
 • Exdia TRF Plus
  ak sa váš prístroj nenachádza v zozname, pošlite najprv dotaz na

Natriuretické peptidy NT-ProBNP a BNP

 • Roche cobas h 232
 • BodiTech iChroma II
 • SD Biosensor Standard F100
 • SD Biosensor Standard F200
 • Exdia TRF Plus
  ak sa váš prístroj nenachádza v zozname, pošlite najprv dotaz na

D-dimer

 • Eoche cobas h 232
 • BodiTech iChroma II
 • SD Biosensor Standard F100
 • SD Biosensor Standard F200
 • Exdia TRF Plus
 • Easy Reader+
  ak sa váš prístroj nenachádza v zozname, pošlite najprv dotaz na