Cenník EHK POCT 2022

Názov programu Cena bez DPH Matrica vzorky
 CRP  65,- EUR Kvapalná vzorka, hotová na použitie.
 INR  65,- EUR CogauChek XS, Xprecia Stride – tekutá plazma hotová k použitiu.
microINR, Coag-Sense – lyofilizovaná plná krv alebo plazma, pred meraním je nutné rozpustenie.
EuroLyser – lyofilizovaná plazma,pred meraním je nutné rozpustenie.
LabPad – lyofilizovaná plná krv.
 iFOB 1  69,- EUR Marec, september – kvapalná vzorka, pred meraním je nutné vzorku riediť.
Jún, december – lyofilizát stolice, pred meraním je nutné vzorku rozpustiť vo vode.
 HbA1c  79,- EUR Plná krv, hotová na použitie.
 Glukóza  57,- EUR Lyofilizát, pred meraním treba vzorku rozpustiť vo vode.
 Streptokok A  75,- EUR Kvapalná (faryngálna) vzorka, hotová k použitiu.
 Močové prúžky  70,- EUR Lyofilizát, pred meraním treba vzorku rozpustiť vo vode.
 Troponíny  65,- EUR Kvapalná vzorka hotová na použitie.
 NT-ProBNP  99,- EUR Kvapalná vzorka hotová na použitie, alebo lyofilizát, pred meraním treba vzorku rozpustiť vo vode.
 D-Dimér  89,- EUR Kvapalná vzorka hotová na použitie.
 Certifikát  03,- EUR Cena za originál. Kópia zdarma.

Ceny sú uvedené v Eur bez DPH. DPH bude účtovaná podľa platných predpisov v čase odoslania vzoriek.

 

1iFOB
  1. Kvapalná vzorka (roztok ľudského hemoglobínu). Skúška s kvapalnou vzorkou sa vykoná tak, že kontrolná vzorka sa najprv nariedi pufrom z extrakčnej skúmavky v pomere 100 μl kontrolného roztoku a 100 μl extrakčného pufru z odberovej skúmavky. Zriedená vzorka sa potom meria na prístroji rovnakým spôsobom, ako vzorka ľudskej stolice extrahovaná do pufru. Táto skúška je zameraná na presnosť merania. Tekuté vzorky budú dodané v marci a septembri 2022.
  2. Lyofilizovaná (suchá) stolica. Lyofilizát stolice sa rozpustí predpísaným objemom vody. Rozpustená vzorka stolice sa analyzuje rovnakým spôsobom ako vzorka natívnej ľudskej stolice. Skúška s lyofilizovanou vzorkou je zameraná na kontrolu správnosti analýzy. Lyofilizované kontrolné vzorky EHK budú dodané v júni a decembri 2022.