Názov programu Cena bez DPH Matrica vzorky
 CRP  69,- EUR Kvapalná vzorka, hotová na použitie.
 INR  69,- EUR CogauChek XS, Xprecia Stride – tekutá plazma hotová k použitiu.
microINR, Coag-Sense – lyofilizovaná plná krv alebo plazma, pred meraním je nutné rozpustenie.
EuroLyser – lyofilizovaná plazma,pred meraním je nutné rozpustenie.
LabPad – lyofilizovaná plná krv.
 iFOB 1  75,- EUR Kvapalná vzorka, hotová na použitie.
 HbA1c  84,- EUR Plná krv, hotová na použitie.
 Glukóza  61,- EUR Lyofilizát (krv alebo plazma), pred meraním treba vzorku rozpustiť.  5 výsledkov z jednej vzorky, ak je objem vzorky dostatočný a zariadenia patria do rovnakej skupiny prístrojov.
 Streptokok A  80,- EUR Kvapalná (faryngálna) vzorka, hotová k použitiu.
 Močové prúžky  73,- EUR Lyofilizát, pred meraním treba vzorku rozpustiť vo vode.
 Troponíny  73,- EUR Kvapalná vzorka hotová na použitie.
 NT-ProBNP  103,- EUR Kvapalná vzorka hotová na použitie, alebo lyofilizát, pred meraním treba vzorku rozpustiť vo vode.
 D-Dimér  92,- EUR Kvapalná vzorka hotová na použitie.
 Certifikát  03,- EUR Cena za originál. Kópia zdarma.

Ceny sú uvedené v Eur bez DPH. DPH bude účtovaná podľa platných predpisov v čase odoslania vzoriek.