Labquality ponúka nasledujúce programy EHK pre POCT

 

COVID-19

SARS CoV-2 protilátky IgG, IgA, IgM, celkové protilátky
SARS-CoV-2 antigen
SARS-CoV-2 nukleová kyselina
SARS-CoV-2 nukleová kyselina + Chřipka A + Chřipka B

Biochémia

CRP, HbA1c, Kvantitatívne stanovenie hemoglobínu v stolici (iFOBT, Toks), Srdcové markerynátriuretický peptidy (BNP a NTproBNP) a troponíny (TNI a TnT), Glukometre, Testy močových prúžkov, počtu analyzátory na základnú biochémiu, Analyzátory krvných plynov , Drogový skríning, Hemoglobinometre, Tehotenský test.

Mikrobiológia

Streptokok skupiny A (Streptest A), streptokok skupiny B, Streptococcus pneumoniaeantigén v moči, Vírus chrípky A + B, EBV mononukleóza, Helicobacter pylori v stolici, HIV, Plasmodium falciparum (malária), Puumala vírus, RS vírus, HIV protilátky, Respiračné adenovírusyantigény, Legionellaantigén v moči.

Hematológia

DDimer, INR, Hemoglobinometre, Počet leukocytov, Diferenciálny počet leukocytov.

Preanalytika

POCT v biochémii.