Stiahnite si Produktový katalóg Labquality 2024

 

EQA3 – Tri analytické systémy (prístroje) za cenu jedného

Výsledky všetkých analytov možno nahlásiť z jedného, ​​dvoch alebo troch analytických systémov (analyzátorov). Vyhodnotenie druhého a tretieho systému je zadarmo. Princíp vyhodnotenia troch analytických systémov za cenu jedného platí (takmer) pri všetkých kontrolných programoch Labquality.

Flexibilita objednávok

Laboratórium si môže doobjednať kontrolné cykly aj v priebehu roka av prípade núdze môže niektoré objednané mesiace neskôr zrušiť alebo preregistrovať na iné mesiace. O zrušenie alebo zmenu registrácie stačí požiadať v predstihu 3 mesiacov.

Klinická chémia »Alergológia »Základná chémia »Srdcové markery »Analýza diabetu »Endokrinológia » Všeobecná klinická chémia, známa koncentrácia »Všeobecná klinická chémia, neznáma koncentrácia »Špeciálna chémia »Špecifické proteíny »Nádorové značky »Analýza moču

Preanalytika a postanalytika

Hematológia »Sérologické testy krvnej transfúzie »Počet buniek a morfológie buniek »Koagulácia

Krvné banky a transfúzna medicína

Imunológia

Mikrobiológia »Bakteriálna sérológia »Bakteriológia »Mykológia »Parazitológia »Virológia

Detekcia nukleovej kyseliny

Multiplex

Patológia »Preanalytika »Diagnostika » Technológia

Ostatné»Andrológia»Klinická fyziológia »Genetika » Laboratórne prístroje

 

 

Zabezpečenie a kontrola kvality je kľúčovým faktorom v každom laboratóriu. Pre prijateľný výkon je rozhodujúca pravidelná účasť v systéme externého hodnotenia kvality (EHK), ktoré je základnou požiadavkou všetkých akreditačných a certifikačných systémov. Cieľom Labquality, medzinárodného akreditovaného poskytovateľa EHK, je garantovať vysokokvalitné laboratórne a POCT testovanie. Zúčastniť sa môžu všetky laboratóriá a POCT na celom svete. Účastníci analyzujú zaslané kontrolné vzorky, registrujú svoje výsledky v LabScala a dostávajú správy s hodnotením ich analytického výkonu.

Vybrať si môžete z 250 medzinárodne dostupných EHK schém Labquality on-line alebo z Katalógu 2024

 

NOVÉ PROGRAMY A PRODUKTY 2024

 

2707 Maternal serum screening
           Prenatálny skríning

5254 Mycoplasma genitalium, drug resistance, nucleic acid detection
           Mycoplasma genitalium, lieková rezistencia, detekcia nukleových kyselín

5253 Helicobacter pylori, nucleic acid detection
           Helicobacter pylori, detekcia nukleovej kyseliny

5088 HIV, antibodies and antigen detection, extra set of samples
            Extra set vzoriek pre HIV, detekcia protilátok a antigénov

8205 Pipette control
            Kontrola pipet

5231 Mycobacterium tuberculosis, drug resistance, nucleic acid detection, extra set of samples
           Extra set vzoriek pre Mycobacterium tuberculosis, lieková rezistencia, detekcia nukleových kyselín

4389 D-dimer, extra set of samples
            Extra set vzoriek pre D-dimer

5683 Mpox (Monkeypox virus), nucleic acid detection
           Opičie kiahne, detekcia nukleovej kyseliny

8850 DNA sequencing (EQUALIS)
            Sekvenovanie DNA (Organizované v spolupráci s EQUALIS. Registrácia do 1. januára).

8851 Quantification of ABO antibodies (EQUALIS)
            Kvantifikácia protilátok ABO (Organizované v spolupráci s EQUALIS. Registrácia do 1. januára).

8852 Titration of erythrocyte antibodies (EQUALIS)
            Titrácia protilátok proti erytrocytom (Organizované v spolupráci s EQUALIS. Registrácia do 1. januára).

8853 Iohexol (EQUALIS)
           Johexol (Organizované v spolupráci s EQUALIS. Registrácia do 1. januára).

8854 Phosphatidyl ethanol in blood (EQUALIS)
            Fosfatidyletanol v krvi (Organizované v spolupráci s EQUALIS. Registrácia do 1. januára).

8855 Alcohol biomarkers in urine (EQUALIS)
           Biomarkery alkoholu v krvi (Organizované v spolupráci s EQUALIS. Registrácia do 1. januára).

 

           ZMENY V ROZVRHU DISTRIBUCIE 2024

 

 2754 Faecal Elastase (2 rounds/year)
            Fekálna elastáza (2 cykly /rok, marec a september)

5261 Fungal infections, nucleic acid detection (April and September)
           Plesňové infekcie, detekcia nukleových kyselín (2 cykly /rok, apríl a september)

5562 Multiple respiratory virus, nucleic acid detection (4 rounds/year)
           Mnohopočetný respiračný vírus, detekcia nukleových kyselín (4 cykly/rok, január, apríl, júl, október)

5556 HSV1&2/VZV/Treponema pallidum, nucleic acid detection (April and October)
           Treponema pallidum, detekcia nukleovej kyseliny (apríl a október)

 

           ZMENY PROGRAMOV 2024 (Rozsah, parametre, vzorky)

 

2749 Faecal occult blood, quantitative: New artificial stool sample including human Hb (rounds 2 and 4)
           Okultná krv v stolici. Umelá vzorka stolice obsahujúca ľudský hemoglobín bude dodávaná v mesiacoch jún a december.

           Kvapalný roztok ľudského hemoglobínu bude dodávaný v mesiacoch marec a september.

5100 Blood culture (incl. sepsis multiplex methods): 3 samples/round
           Hemokultivácia (vrátane multiplexných metód sepsy: 3 vzorky v jednom cykle)

5101 Blood culture, screening (incl. sepsis multiplex methods): 3 samples/round
          Hemokultivácia, skríning (vrátane multiplexných metód sepsy: 3 vzorky v jednom cykle)

5670 Influenza virus A+B and RS virus, nucleic acid detection: 3 samples/round
           Vírus chrípky A+B a vírus RS, detekcia nukleových kyselín: 3 vzorky v jednom cykle)

5556 HSV1&2/VZV/Treponema pallidum, nucleic acid detection: 3 samples/round
           HSV1&2/VZV/Treponema pallidumdetekcia nukleových kyselín: 3 vzorky v jednom cykle)

5300 Respiratory infections multiplex, nucleic acid detection. Examinations: Bocavirus added
           Multiplexové respiračné infekcie, detekcia nukleových kyselín. Medzi patogény pridaný Bocavírus.

5420 Toxoplasma, antibodies. Examinations: IgA antibodies removed
            Protilátky proti toxoplazme. Ukončené testovanie IgA protilátok.

5190 Faecal culture. Examinations: Antimicrobial susceptibility (rounds 2 and 4) added
           Fekálna kultivácia. Pridaná antimikrobiálna citlivosť v 2. a 4. cykle.

5930 Autoimmune liver disease and gastric parietal cell antibodies. Examinations: LKMAb removed
           Autoimunitné ochorenie pečene a protilátky proti parietálnym bunkám žalúdka.

           Ukončené testovanie mikrozomálnych protilátok pečene a obličiek.

 

           UKONČENIE SCHÉM A PRODUKTOV V ROKU 2024

 

4151 Reticulocyte count, automated: Cell-Dyn 4000, Saphire
          Počet retikulocytov, automatizovaný: Cell-Dyn 4000, Saphire

4152 Reticulocyte count, automated: Coulter Gens, LH750
          Počet retikulocytov, automatizovaný: Coulter Gens, LH750

4155 Reticulocyte count, automated: Cell Dyn 3200, 3500, 3700, Ruby
           Počet retikulocytov, automatizovaný: Cell Dyn 3200, 3500, 3700, Ruby 4235  

4235 Leucocyte differential count, 5-part, automated: Coulter ACT5-diff
           Diferenciálny počet leukocytov, 5-zložkový, automatizovaný: Coulter ACT5-diff

 

           PILOTNÉ ŠTÚDIE

 

Pilotné štúdie sú projekty nových programov a produktov externého hodnotenia kvality v štádiu vývoja. Účasť v pilotných štúdiách je bezplatná, ale je obmedzená na určitý počet účastníkov. Zaradenie do pilotu sa zvyčajne riadi jednoduchým pravidlom „kto skôr príde, ten skôr melie“. Momentálne sú otvorené pilotné schémy: 

Helicobacter pylori, nucleic acid detection

Prenatálny skríning

Upozorňujeme záujemcov, že informácie o pilotných štúdiách a ich harmonogramoch sú priebežne aktualizované na webovej stránke: https://www.labquality.com/external-quality-assessment/new-schemes/