Program EHK Labquality 2022

 

Predstavujeme vám nový Katalóg programov externého hodnotenia kvality na rok 2022

Okrem doterajších osvedčených programov EHK vám v roku 2022 vám ponúkame rozšírenú paletu kontrolných testov pre detekciu vírusu SARS-CoV-2

 • SARS CoV-2 protilátky IgG, IgA, IgM, celkové protilátky
 • SARS-CoV-2 antigén
 • SARS-CoV-2 nukleová kyselina
 • SARS-CoV-2 nukleová kyselina + Chrípka A + Chrípka B

Ďalej sedem úplne nových schém

 • Interleukin-6
 • Francisella tularensis, protilátky
 • CMV and EBV, detekce nukleové kyseliny, kvantitatívne
 • Žalúdočné biomarkery
 • Ketóny (beta-hydroxybutyrát), POCT
 • Mnohonásobný respirační vírus, detekcia nukleové kyseliny
 • Kryštály synoviálnej tekutiny
 • Preanalytika, Pneumatický transport vzoriek

Pošlite svoje objednávky do 15.11.2021, aby ste si zaistili dostupnosť vzoriek pre prvý štvrťrok 2022.

Objednávky

Objednané kontrolné cykly vyznačte na objednávkovom formulári podľa predlohy. Mesiace dodania vyznačte krížikom. Na viac kontrolných cyklov použite kópiu druhej strany.

Z dôvodu predchádzania strát alebo nesprávneho doručenia kontrolných vzoriek vás prosíme, aby ste pri zmene sídla spoločnosti, doručovacej adresy alebo kontaktnej osoby nezabúdali na včasnú oznamovaciu povinnosť. Ďalej vás prosíme, aby ste pri každej komunikácii s nami (ManaCon alebo Labquality) vždy uviedli váš klientsky kód Labquality. Ďakujeme.

Zmluvu 2022, potvrdenú štatutárnym zástupcom zdravotníckeho laboratória (zariadenia), pošlite v dvoch rovnopisoch spolu s vyplneným objednávkovým formulárom (!) najneskôr do 15. novembra 2021 na adresu: Peter Kuzmišin – ManaCon, Jahodová 31, 080 01 Prešov.

 

Doc. Ing. P. Kuzmišin, DrSc.
ManaCon, Riaditeľ

Ing. Ján Balla
Projektový manažér EHK Labquality pre SR a ČR