• Pred objednaním si overte, či sa Váš POCT prístroj nachádza v Zozname POCT prístrojov na ponúkané EHK programy.
  • Ak nemáte istotu, či je Váš POCT prístroj vhodný pre EHK program Labquality, kontaktujte nás najprv emailom .
  • Stiahnite si objednávku a zmluvu buď vo formáte PDF alebo vo formáte DOC
  • Vyplňte objednávkový formulár a zmluvu buď ručne (PDF) alebo elektronicky vo Worde (DOC). Pokyny pre vyplnenie nájdete na 4. strane formulára.
  • Vyplnené a podpísané formuláre pošlite na adresu Peter Kuzmišin – Manacon, Jahodová 31, 08001 Prešov.
  • Objednávky doručené dodávateľovi po lehote nie sú akceptované.
  • Kontrolné cykly je možné objednávať aj v priebehu roka 2024.