Kontakty

Na otázky, ktoré sa týkajú objednávok a fakturácie kontrolných cyklov, je kompetentný odpovedať:

Doc. Ing. Peter Kuzmišin, DrSc., Jahodová 31, 080 01 Prešov
email: ,
mobil: +421 905 242 326

Na odborné a metodické otázky ohľadom kontrolných cyklov EHK je kompetentný odpovedať:

Ing. Ján Balla, Projektový manažér Labquality EQAS pre Českú a Slovenskú republiku
email: