Objednávka 2021

  1. Pred objednaním si overte tu, či sa Váš POCT prístroj nachádza v Zozname POCT prístrojov na ponúkané EHK programy.
  2. Ak nemáte istotu, či je Váš POCT prístroj vhodný pre EHK program Labquality, kontaktujte nás najprv emailom . Naša zákaznícka podpora je pripravená odpovedať na vaše otázky.
  3. Stiahnite si objednávku a zmluvu buď vo formáte PDF alebo vo formáte DOC. Zmluva je v súbore zámerne dvakrát, pri zasielaní poštou je nutné vyplniť obe kópie.
  4. Vyplňte objednávkový formulár a zmluvu buď ručne (PDF formát) alebo elektronicky vo Worde (DOC formát). Pokyny pre vyplnenie nájdete na 4. strane formulára.
  5. Vyplnené a podpísané formuláre pošlite na adresu ManaCon, Jahodová 31, 080 01 Prešov.
  6. Kontrolné cykly je možné objednávať aj v priebehu roka 2021. Stop termíny objednávok nájdite tu. Objednávky, doručené dodávateľovi po týchto termínoch nie sú akceptované.
  7. Kalendár kontrolných cyklov nájdete tu.