Kalendár objednávok a dodávok 2021

C-reaktívny proteín (CRP) Uzávierka objednávok Začiatok distribúcie
Kontrolný cyklus CRP 1, 2021. Február 22.1.2021 8.2.2021
Kontrolný cyklus CRP 2, 2021. Apríl 19.3.2021 12.4.2021
Kontrolný cyklus CRP 3, 2021. Jún 14.5.2021 31.5.2021
Kontrolný cyklus CRP 4, 2021. August 6.8.2021 23.8.2021
Kontrolný cyklus CRP 5, 2021. Október 24.9.2021 11.10.2021
Kontrolný cyklus CRP 5, 2021. December 12.11.2021 29.11.2021
 
Protrombínový test INR Uzávierka objednávok Začiatok distribúcie
Kontrolný cyklus INR 1, 2021. Máj 23.4.2021 10.5.2021
Kontrolný cyklus INR 2, 2021. November 1.10.2021 25.10.2021
 
Glykovaný hemoglobín HbA1c Uzávierka objednávok Začiatok distribúcie
Kontrolný cyklus HbA1c 2, 2021. Apríl 12.3.2021 26.4.2021
Kontrolný cyklus HbA1c 5, 2021. Október 27.8.2021 11.10.2021
 
Kvantitatívne stanovenie hemoglobínu iFOB Uzávierka objednávok Začiatok distribúcie
Kontrolný cyklus iFOB 1, 2021. Marec
Tekuté vzorky
29.1.2021 15.3.2021
Kontrolný cyklus iFOB 2, 2021. Jún
Lyofilizované vzorky
23.4.2021 14.6.2021
Kontrolný cyklus iFOB 3, 2021. September
Tekuté vzorky
23.7.2021 20.9.2021
Kontrolný cyklus iFOB 4, 2021. December
Lyofilizované vzorky
24.9.2021 22.11.2021
 
KARDIOMARKERY
Troponíny TnT a TnI (2530) Uzávierka objednávok Začiatok distribúcie
Kontrolný cyklus TnT/TnI, 2021. Február 8.1.2021 22.2.2021
Kontrolný cyklus TnT/TnI, 2021. September 13.8.2021 20.9.2021
 
Natriuretické peptidy NT-proBNP (2690) Uzávierka objednávok Začiatok distribúcie
Kontrolný cyklus NT-proBNP, 2021. Apríl 12.3.2021 26.4.2021
Kontrolný cyklus NT-proBNP, 2021. Október 20.8.2021 11.10.2021
 
D-Dimér (4388) Uzávierka objednávok Začiatok distribúcie
Kontrolný cyklus D-Dimér, 2021. Máj 2.4.2021 10.5.2021
Kontrolný cyklus D-Dimér, 2021. November 1.10.2021 15.11.2021
  1. Prihlásiť sa môžete na ktorýkoľvek termín.
  2. Objednávky, doručené dodávateľovi po termíne, nie sú akceptované.
  3. Niektoré termíny sa môžu technických príčin v priebehu roka meniť, a preto odporúčame ich pravidelnú kontrolu na web stránke.
  4. Dostupnosť a termíny ostatných testov na dotaz.