Cenník 2021

Názov programu Cena bez DPH Matrica vzorky
CRP 63,- EUR Kvapalná vzorka, hotová na použitie.
INR 63,- EUR CogauChek XS, Xprecia Stride – tekutá plazma hotová k použitiu.
microINR, Coag-Sense – lyofilizovaná plná krv alebo plazma, pred meraním je nutné rozpustenie.
EuroLyser - lyofilizovaná plazma,pred meraním je nutné rozpustenie.
LabPad – lyofilizovaná plná krv.
iFOB 1 69,- EUR Marec, september – kvapalná vzorka, pred meraním je nutné vzorku riediť.
Jún, december - lyofilizát stolice, pred meraním je nutné vzorku rozpustiť vo vode.
HbA1c 79,- EUR Plná krv, hotová na použitie.
Glukóza 57,- EUR Lyofilizát, pred meraním treba vzorku rozpustiť vo vode.
Streptokok A 75,- EUR Kvapalná (faryngálna) vzorka, hotová k použitiu.
Močové prúžky 70,- EUR Lyofilizát, pred meraním treba vzorku rozpustiť vo vode.
Troponíny 65,- EUR Kvapalná vzorka hotová na použitie.
NT-ProBNP 99,- EUR Kvapalná vzorka hotová na použitie, alebo lyofilizát, pred meraním treba vzorku rozpustiť vo vode.
D-Dimér 89,- EUR Kvapalná vzorka hotová na použitie.
Certifikát 3,- EUR Cena za originál. Kópia zdarma.

Ceny sú uvedené v Eur bez DPH. DPH bude účtovaná podľa platných predpisov v čase odoslania vzoriek.

1iFOB

  1. Kvapalná vzorka (roztok ľudského hemoglobínu). Skúška s kvapalnou vzorkou sa vykoná tak, že kontrolná vzorka sa najprv nariedi pufrom z extrakčnej skúmavky v pomere 100 μl kontrolného roztoku a 100 μl extrakčného pufru z odberovej skúmavky. Zriedená vzorka sa potom meria na prístroji rovnakým spôsobom, ako vzorka ľudskej stolice extrahovaná do pufru. Táto skúška je zameraná na presnosť merania. Tekuté vzorky budú dodané v marci a septembri 2021.
  2. Lyofilizovaná (suchá) stolica. Lyofilizát stolice sa rozpustí predpísaným objemom vody. Rozpustená vzorka stolice sa analyzuje rovnakým spôsobom ako vzorka natívnej ľudskej stolice. Skúška s lyofilizovanou vzorkou je zameraná na kontrolu správnosti analýzy. Lyofilizované kontrolné vzorky EHK budú dodané v júni a decembri 2021.