Cenník Labquality EQAS na rok 2021

  • Cenník 2021 obsahuje kód kontrolného programu, názov kontrolného programu, cenu jedného kontrolného cyklu v Eurách (cena je uvedená bez DPH), odporúčaný minimálny počet kontrolných cyklov a počet výsledkov (analyzátorov), ktorý je možné poslať na vyhodnotenie z jedného kontrolného programu. Ak laboratórium prevádzkuje tri analyzátory na rovnaký účel, môže poslať výsledky merania z každého prístroja. Fakturuje sa len jeden cyklus. Podmienkou je elektronické nahlásenie výsledkov cez webovu aplikáciu LabScala.
  • Cenou sa rozumie cena jedného kontrolného cyklu. Laboratóriá si môžu objednať ľubovoľný počet kontrolných programov a kontrolných cyklov. Fakturácia za kontrolné cykly sa realizuje po dodaní kompletného kontrolného cyklu, ktorým sa rozumie dodanie sady kontrolných vzoriek, sprievodnej dokumentácie, vyhodnotenia kontrolného cyklu a záverečnej správy.
  • Elektronické správy o všetkých kontrolných cykloch EHK sú k dispozícii na internetovej stránke LabScala zadarmo. Labquality nebude automaticky zasielať papierové písomné správy. Ak požadujete zasielanie papierových správ, môžete si ich objednať. Táto služba je spoplatnená (viď cenník). Ak nepožadujete zasielanie papierových správ, v objednávke zaškrtnite políčko „NIE“.
  • Certifikát o účasti dostávajú účastníci EHK zdarma. Spoplatňuje sa iba v prípade, že objednávka obsahuje menší počet cyklov ako je odporúčaný minimálny počet u väčšiny objednaných kontrolných programov.
  • Ak máte záujem o Cenník 2021 pošlite svoju požiadavku na adresu