Kalendár objednávok a dodávok 2020

C-reaktívny proteín (CRP) Stop termín objednania * Začiatok distribúcie
Kontrolný cyklus CRP 1, 2020. Február 26. 1. 2020 3. 2. 2020
Kontrolný cyklus CRP 2, 2020. Apríl 20. 3. 2020 27. 4. 2020
Kontrolný cyklus CRP 3, 2020. Jún 14. 5. 2020 1. 6. 2020
Kontrolný cyklus CRP 4, 2020. September 19. 8. 2020 31. 8. 2020
Kontrolný cyklus CRP 5, 2020. November 14. 10. 2020 2. 11. 2020
 
INR Stop termín objednania * Začiatok distribúcie
Kontrolný cyklus INR 1, 2020. Máj 1. 5. 2020 11. 5. 2020
Kontrolný cyklus INR 2, 2020. November 16. 10. 2020 17. 11. 2020
 
HbA1c Stop termín objednania * Začiatok distribúcie
Kontrolný cyklus HbA1c 1, 2020. Apríl 13. 3. 2020 27. 4. 2020
Kontrolný cyklus HbA1c 3, 2020. Október 11. 9. 2020 5. 10. 2020
Kontrolný cyklus HbA1c 4, 2020. December 30. 10. 2020 23. 11. 2020
 
iFOB 1 Stop termín objednania * Začiatok distribúcie
Kontrolný cyklus iFOB, 2020. Marec 31. 1. 2020 27. 4. 2020
Kontrolný cyklus iFOB, 2020. Jún 1. 5. 2020 Bude oznámené
Kontrolný cyklus iFOB, 2020. September 3. 8. 2020 22. 9. 2020
Kontrolný cyklus iFOB, 2020. December 2. 11. 2020 Bude oznámené
 
Troponíny (TnT / TnI) Stop termín objednania * Začiatok distribúcie
Kontrolný cyklus TnT/TnI, 2020. Február 17. 1. 2020 25. 2. 2020
Kontrolný cyklus TnT/TnI, 2020. September 7. 8. 2020 15. 9. 2020
 
Natriuretický peptid NT-proBNP Stop termín objednania * Začiatok distribúcie
Kontrolný cyklus NT-proBNP, 2020. Apríl 28. 2. 2020 7. 4. 2020
Kontrolný cyklus NT-proBNP, 2020. Október 18. 9. 2020 27. 10. 2020
 
D-dimer Stop termín objednania * Začiatok distribúcie
Kontrolný cyklus D-dimer, 2020. Máj 9. 4. 2020 18. 5. 2020
Kontrolný cyklus D-dimer, 2020. November 9. 10. 2020 17. 11. 2020

1 Dodané budú buď kvapalné, alebo lyofilizované vzorky. Druh vzoriek bude prihláseným účastníkom oznámený notifikačným emailom pred začiatkom kontrolného cyklu.

* Niektoré termíny sa môžu technických príčin v priebehu roka zmeniť a preto odporúčame ich pravidelnú kontrolu na web stránke.

* Objednávky, doručené dodávateľovi po termíne, nie sú akceptované.