Objednávka 2021

Před objednáním si ověřte ZDE, zda se váš přístroj pro vybraný program EHK nachází v Seznamu POCT přístrojů pro nabízené EHK programy. Nemáte-li jistotu, zda je váš POCT přístroj vhodný pro EHK program Labquality, kontaktujte nás mailem . Naše zákaznická podpora je připravena zodpovědět na vaše dotazy.

Objednávka 2021 (přihláška) na kontrolní zkoušky CRP, INR, HbA1c a iFOB se podává prostřednictvím webové aplikace on-line

Klienti, kteří nemohou poslat objednávku elektronickou formou, mají k dispozici tištěnou formu objednávky, kterou mohou poslat emailem nebo klasicky poštou. Tištěnou formu objednávky a smlouvy si stáhněte buďto ve formátu PDF nebo ve formátu DOC. Vyplňte objednávkový formulář a smlouvu buď ručně ( PDF formát) anebo elektronicky ve Wordu ( DOC formát). Pokyny pro vyplnění naleznete na poslední straně formuláře.

Pro kardiální markery (Troponiny, Natriuretické peptidy a D-Dimer) si stáhněte objednávku a smlouvu zde v tištěné formě buďto ve formátu PDF nebo elektronicky ve formátu DOC. Vyplňte objednávkový formulář a smlouvu buď ručně ( PDF formát) anebo elektronicky ve Wordu ( DOC formát). Pokyny pro vyplnění naleznete na poslední straně formuláře.

Vyplněný formulář odešlete mailem na adresu alica.durcova@manacon.sk anebo poštou na adresu:
Ing. Alica Durcová - ManaCon.CZ, ul. Sv. Vincenta 6, 821 03 Bratislava, Slovensko.


* Telefonické objednávky nejsou přijímány.

* Kontrolní cykly je možné objednat i v průběhu roku 2021. Kalendář objednávek nalezněte zde.

* Objednávky, doručené dodavateli po termínu, nejsou akceptovány.