Program EHK Labquality 2021

Spolu s Labquality vám predstavujeme nový program externého hodnotenia kvality na rok 2021. Nový katalóg produktov 2021 obsahuje 11 nových zaujímavých programov a predbežné ohlásenie 7 pilotných štúdií. Už takmer 7 000 klinických laboratórií a POCT si globálne zvolilo Labquality ako svojho primárneho poskytovateľa EHK, ktorý poskytuje klinicky relevantné programy na podporu neustáleho zlepšovania kvality v prospech pacientov.

Diagnostika Covid-19

Detekcia nukleových kyselín SARS-CoV-2 a protilátok SARS-CoV-2 boli zavedené ako pilotné programy už v lete 2020. Teraz sú dokončené koncepcie a špecifikácie týchto programov, aby podporovali všetky typy laboratórií a testovacích systémov. Široká medzinárodná pracovná skupina odborníkov zaručuje účastníkom cenné informácie. Na doplnenie nášho programu diagnostiky Covid-19 pridáme ešte jednu schému, antigény SARS-CoV-2. Schéma detekcie antigénov bude zavedená ako pilotné kolo neskôr na jeseň tohto roku.

5677 SARS-CoV-2, protilátky
5676 SARS-CoV-2, detekcia nukleovej kyseliny
Pilot SARS-CoV-2, detekcia antigénu (predbežne naplánované na november 2020)

Naše EHK programy pre SARS-CoV-2 vyvolali veľký záujem na celom svete. Registrácia na novembrové cykly 2020 bude otvorená do 5. októbra, upozorňujeme však, že novembrový cyklus 2020 na detekciu nukleových kyselín je už takmer vypredaný. Ďalší cyklus SARS-CoV-2 bude v januári 2021 Cykly na detekciu antigénu SARS-CoV-2 plánujeme tiež zahrnúť do programu 2021.

3170 Bakteriálny skríning moču pomocou automatických analyzátorov
Počet bakteriálnych častíc v automatizovaných analyzátoroch už roky chýba pre EHK. Teraz sa konečne zdá, že sme našli vhodné kontrolné materiály na zavedenie programu EHK na tento účel. Prvé kolo roku 2021 sa však stále začína ako pilotné kolo na vykonanie konečnej validácie.

Ďalšie nové programy
  • 2525 Kyselina 5-hydroxyindoloctová (5HIAA)
  • 5850 Brucelóza, protilátky proti Brucella
  • 2733 Rýchlosť sedimentácie erytrocytov, ALCOR iSED
  • 4340 INR, LabPad, POCT
  • 5462 Skríning malárie, farbenie Giemsa
  • 5463 Skríning malárie, farbenie MGG
  • 5673 Respiračný adenovírus, detekcia antigénu
  • 5636 Vírus Zika, protilátky

V našom produktovom katalógu nájdete ďalšie informácie o niektorých plánovaných pilotných štúdiách.

Did you know:
Almost 7000 laboratories and POCT sites are
using Labquality's clinically relevant EQA programs.

Pošlite svoje objednávky do 15.11.2020, aby ste si zaistili dostupnosť vzoriek pre prvý štvrťrok 2021.

Objednávky

Objednané kontrolné cykly vyznačte na objednávkovom formulári podľa predlohy. Mesiace dodania vyznačte krížikom. Na viac kontrolných cyklov použite kópiu druhej strany.

Z dôvodu predchádzania strát alebo nesprávneho doručenia kontrolných vzoriek vás prosíme, aby ste pri zmene sídla spoločnosti, doručovacej adresy alebo kontaktnej osoby nezabúdali na včasnú oznamovaciu povinnosť. Ďalej vás prosíme, aby ste pri každej komunikácii s nami (ManaCon alebo Labquality) vždy uviedli váš klientsky kód Labquality. Ďakujeme.

Zmluvu 2021, potvrdenú štatutárnym zástupcom zdravotníckeho laboratória (zariadenia), pošlite v dvoch rovnopisoch spolu s vyplneným objednávkovým formulárom (!) najneskôr do 15. novembra 2020 na adresu: Peter Kuzmišin - ManaCon, Jahodová 31, 080 01 Prešov.

 

Ing. Ján Balla
Labquality, Konzultant

 

Doc. Ing. P. Kuzmišin, DrSc.
ManaCon, Riaditeľ