Ceník 2021

Název programu Cena bez DPH Matrice vzorku
CRP 1690,- Kč Kapalný vzorek hotový k použití.
INR 1690,- Kč CogauChek XS, Xprecia Stride – tekutá plasma hotová k použití.
microINR, Coag-Sense - lyofilizovaná plná krev anebo plasma, před měřením je nutné rozpuštění.
EuroLyser – lyofilizovaná plasma, před měřením je nutné rozpuštění.
LabPad – lyofilizovaná plná krev.
iFOB 1) 1890,- Kč / první sada
945,-Kč / druhá nebo třetí sada
Březen, Září – tekutý vzorek. Červen, Prosinec – lyofilizát stolice.
HbA1c 2090,- Kč Plná krev, hotová k použití.
Glukóza 1490,- Kč Lyofilizát, před měřením je nutné rozpuštění.
Streptokok A 1990,- Kč Tekutý (faryngeální) vzorek, hotový k použití.
Močové proužky 1790,- Kč Lyofilizát, před měřením je nutné rozpuštění.
Troponiny 1790,- Kč Tekutý vzorek, hotový k použití.
NT-ProBNP 2590,- Kč Tekutý vzorek, hotový k použití, nebo lyofilizáty, před měřením je nutné rozpuštění.
D-dimer 2290,- Kč Tekutý vzorek, hotový k použití.
Certifikát 90,- Kč Cena za originál. Kopie zdarma.

1) iFOB

  1. Tekutým vzorkem (roztokem lidského hemoglobinu). Zkouška s tekutým vzorkem se provede tak, že kontrolní vzorek se nejprve naředí pufrem z extrakční zkumavky v poměru 100 μl kontrolního roztoku a 100 μl extrakčního pufru z odběrové zkumavky. Zředěný vzorek se pak přímo změří na přístroji stejným způsobem, jako vzorek lidské stolice extrahované do pufru. Tato zkouška je zaměřena na přesnost měření. Tekuté vzorky budou dodány v březnu a záři 2021.

    Jedna sada kontrolních roztoků stačí na vyšetření iFOB na jednom přístroji. Pokud potřebujete provést vyšetření iFOB na 2 přístrojích, je nutno objednat 2 sady vzorků (pro každý přístroj 1 sadu). Druhá (třetí) sada vzorků je za poloviční cenu.

  2. Lyofilizovaným vzorkem lidské stolice. Lyofilizát stolice se rozpustí předepsaným objemem dodané laboratorní vody a dále se analyzuje stejným způsobem jako vzorek lidské stolice. Zkouška s lyofilizovaným vzorkem je zaměřena na kontrolu správnosti analýzy. Lyofilizované kontrolní vzorky EHK budou dodány v červnu a prosinci 2021.

    Jedna sada lyofilizovaných vzorků postačuje k vyšetření na 2 (někdy i na 3) přístrojích.

Typ vzorku si můžete vybrat sami tak, že si zvolíte příslušný měsíc kontroly.

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH. DPH bude účtována dle platných předpisů v čase odeslání vzorků. Prodávající je oprávněn jednostranně změnit výši ceny služby pouze v případě zvýšení kurzu EURA o + 3 % oproti kurzu měny EUR ku CZK stanovené ke dni 1. 10. 2020.