Ceník 2021

Název programu Cena bez DPH Matrice vzorku
CRP 1690,- Kč Kapalný vzorek hotový k použití.
INR 1690,- Kč CogauChek XS, Xprecia Stride – tekutá plasma hotová k použití.
microINR, Coag-Sense - lyofilizovaná plná krev anebo plasma, před měřením je nutné rozpuštění.
EuroLyser – lyofilizovaná plasma, před měřením je nutné rozpuštění.
LabPad – lyofilizovaná plná krev.
iFOB 1) 1890,- Kč Březen, září – tekutý vzorek, před měřením je nutné vzorky ředit.
Červen, prosinec – lyofilizát stolice, před měřením je nutné rozpuštění vzorků.
HbA1c 2090,- Kč Plná krev, hotová k použití.
Glukóza 1490,- Kč Lyofilizát, před měřením je nutné rozpuštění.
Streptokok A 1990,- Kč Tekutý (faryngeální) vzorek, hotový k použití.
Močové proužky 1790,- Kč Lyofilizát, před měřením je nutné rozpuštění.
Troponiny 1790,- Kč Tekutý vzorek, hotový k použití.
NT-ProBNP 2590,- Kč Tekutý vzorek, hotový k použití, nebo lyofilizáty, před měřením je nutné rozpuštění.
D-dimer 2290,- Kč Tekutý vzorek, hotový k použití.
Certifikát 90,- Kč Cena za originál. Kopie zdarma.

1) iFOB

  • Tekutým vzorkem (roztokem lidského hemoglobinu). Zkouška s tekutým vzorkem se provede tak, že kontrolní vzorek se nejprve naředí pufrem z extrakční zkumavky v poměru 100 µl kontrolního roztoku a 100 µl extrakčního pufru z odběrové zkumavky. Zředěný vzorek se pak přímo změří na přístroji stejným způsobem, jako vzorek lidské stolice extrahované do pufru. Tato zkouška je zaměřena na přesnost měření. Tekuté vzorky budou dodány v březnu a záři 2021.
  • Lyofilizovaným vzorkem lidské stolice. Lyofilizát stolice se rozpustí předepsaným objemem laboratorní vody a analyzuje se stejným způsobem jako vzorek lidské stolice. Zkouška s lyofilizovaným vzorkem je zaměřena na kontrolu správnosti analýzy. Lyofilizované kontrolní vzorky EHK budou dodány v červnu a prosinci 2021.

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH. DPH bude účtována dle platných předpisů v čase odeslání vzorků. Prodávající je oprávněn jednostranně změnit výši ceny služby pouze v případě zvýšení kurzu EURA o + 3% oproti kurzu měny EUR ku CZK stanovené ke dni 1. 10. 2020.