Termíny objednávek 2020

C-reaktivní protein (CRP) Stop termín objednání * Zahájení distribuce
Kontrolní cyklus CRP 1, 2020. Únor 26. 1. 2020 3. 2. 2020
Kontrolní cyklus CRP 2, 2020. Duben 20. 3. 2020 27. 4. 2020
Kontrolní cyklus CRP 3, 2020. Červen 14. 5. 2020 1. 6. 2020
Kontrolní cyklus CRP 4, 2020. Září 19. 8. 2020 31. 8. 2020
Kontrolní cyklus CRP 5, 2020. Listopad 14. 10. 2020 2. 11. 2020
 
INR Stop termín objednání * Zahájení distribuce
Kontrolní cyklus INR 1, 2020. Květen 1. 5. 2020 11. 5. 2020
Kontrolní cyklus INR 2, 2020. Listopad 16. 10. 2020 2. 11. 2020
 
HbA1c Stop termín objednání * Zahájení distribuce
Kontrolní cyklus HbA1c 2, 2020. Duben 13. 3. 2020 27. 4. 2020
Kontrolní cyklus HbA1c 5, 2020. Říjen 11. 9. 2020 5. 10. 2020
 
iFOB 1 Stop termín objednání * Zahájení distribuce
Kontrolní cyklus iFOB, 2020. Březen 31. 1. 2020 27. 4. 2020
Kontrolní cyklus iFOB, 2020. Červen 1. 5. 2020 Bude oznámeno
Kontrolní cyklus iFOB, 2020. Září 3. 8. 2020 22. 9. 2020
Kontrolní cyklus iFOB, 2020. Prosinec 2. 11. 2020 Bude oznámeno
 
Troponiny (TnT / TnI) Stop termín objednání * Zahájení distribuce
Kontrolní cyklus TnT/TnI, 2020. Únor 17. 1. 2020 25. 2. 2020
Kontrolní cyklus TnT/TnI, 2020. Září 7. 8. 2020 15. 9. 2020
 
Natriuretický peptid NT-proBNP Stop termín objednání * Zahájení distribuce
Kontrolní cyklus NT-proBNP, 2020. Duben 28. 2. 2020 7. 4. 2020
Kontrolní cyklus NT-proBNP, 2020. Říjen 18. 9. 2020 27. 10. 2020
 
D-dimer Stop termín objednání * Zahájení distribuce
Kontrolní cyklus D-dimer, 2020. Květen 9. 4. 2020 18. 5. 2020
Kontrolní cyklus D-dimer, 2020. Listopad 9. 10. 2020 17. 11. 2020

1 Dodané budou buď kapalné, nebo lyofilizované vzorky. Typ vzorků bude přihlášeným účastníkům oznámen notifikačním emailem před začátkem kontrolního cyklu.

* Některé termíny se mohou technických příčin v průběhu roku změnit a proto doporučujeme jejich pravidelnou kontrolu na web stránce.

* Objednávky, doručené dodavateli po termínu, nejsou akceptovány.