Aktuální informace

 • 24.10.2020 Přihláška k účasti EHK 2021
  Objednávkový systém EHK on-line na rok 2021 je již v provozu. Novou nabídku programů včetně harmonogramu dodávek 2021 naleznete zde.

  Pro účastníky, kteří mají dva nebo tři přístroje, nabízíme extra službu 3in1

  Z každého vzorku je možné nahlásit výsledky měření na třech (3) libovolných přístrojích, u glukometrů z pěti (5), ale zpracování fakturujeme pouze z jednoho přístroje. Vyhodnocení dalších dvou (2), u glukometrů čtyř (4), výsledků je bezplatné. Při kontrole INR je možné z jednoho vzorku nahlásit tři (3) výsledky měření pouze na stejném typu přístroje. Certifikáty se vydávají dle dosažených výsledků na jednotlivé přístroje.
 • 23.10.2020 EHK Kvantitativní stanovení hemoglobinu ve stolici (iFOBT, TOKS)
  Labquality organizuje kontrolní zkoušku iFOBT (TOKS) se dvěma různými typy kontrolních materiálů:
  1. Tekutým vzorkem (roztokem lidského hemoglobinu). Zkouška s tekutým vzorkem se provede tak, že kontrolní vzorek se nejprve naředí pufrem z extrakční zkumavky v poměru 100 μl kontrolního roztoku a 100 μl extrakčního pufru z odběrové zkumavky. Zředěný vzorek se pak přímo změří na přístroji stejným způsobem, jako vzorek lidské stolice extrahované do pufru. Tato zkouška je zaměřena na přesnost měření. Tekuté vzorky budou dodány v březnu a záři 2021.
  2. Lyofilizovaným vzorkem lidské stolice. Lyofilizát stolice se rozpustí předepsaným objemem dodané laboratorní vody a dále se analyzuje stejným způsobem jako vzorek lidské stolice. Zkouška s lyofilizovaným vzorkem je zaměřena na kontrolu správnosti analýzy. Lyofilizované kontrolní vzorky EHK budou dodány v červnu a prosinci 2021.
  Typ vzorku si můžete vybrat sami tak, že si zvolíte příslušný měsíc kontroly.