Aktuální informace

 • 21.6.2020 EHK Kvantitativní stanovení hemoglobinu ve stolici (iFOBT, TOKS)
  Labquality organizuje kontrolní zkoušku iFOBT (TOKS) se dvěma různými typy kontrolních materiálů:
  1. Tekutým vzorkem (roztokem lidského hemoglobinu). Zkouška s tekutým vzorkem se provede tak, že kontrolní vzorek se nejprve naředí pufrem z vaší extrakční zkumavky v poměru 100 ul kontrolního roztoku a 100 ul extrakčního pufru z vaší odběrové zkumavky. Zředěný vzorek se pak přímo změří na přístroji stejným způsobem, jako vzorek lidské stolice extrahované do pufru. Tato zkouška je zaměřena na přesnost měření. Tekuté vzorky budou dodány v záři 2020.
  2. Lyofilizovaným vzorkem lidské stolice. Lyofilizát stolice se rozpustí předepsaným objemem dodané laboratorní vody a dále se analyzuje stejným způsobem jako vzorek lidské stolice. Zkouška s lyofilizovaným vzorkem je zaměřena na kontrolu správnosti analýzy. Lyofilizované kontrolní vzorky EHK budou dodány v prosinci 2020.
  Volba typu vzorku se váže na daný měsíc:
  1. Září - pouze kapalné vzorky (přihláška nejpozději do 15.8.2020).
  2. Prosinec - pouze lyofilizované vzorky (přihláška do konce října).
 • 10.4.2020 INFORMACE V SOUVISLOSTI S KORONAVIREM
  Rádi bychom Vás informovali, že EHK Labquality funguje dál bez zásadních omezení. V důsledku mimořádné situace spojené s šířením onemocnění COVID-19 došlo pouze k posunu termínu některých zkoušek. Distribuce vzorků iFOB (březen), CRP, HbA1c a Natriuretických peptidů (duben) bude realizována po Velikonocích. Podrobné informace o jednotlivých zkouškách vám pošleme notifikačním emailem.

  Navzdory přijatým opatřením v souvislosti s COVID-19 se snažíme udržovat všechny dodávky vzorků a služeb. Neváhejte nás kontaktovat.

  Přejeme vám dobré zdraví a těšíme se na brzké zlepšení.
  Labquality EQAS
 • 17.10.2019 Kvantitativní program iFOB 2019
  Vážení klienti.

  Nečekaně vysoký počet dosud přihlášených zájemců o pilotní cyklus EHK iFOB, který se bude organizovat v listopadu 2019, daleko převýšil kapacitní možnosti organizátora. S politováním musíme oznámit, že další zájemce o listopadový pilot už nemůžeme přijmout. Za vzniklou situaci se omlouváme. Chceme vás informovat, že následující cyklus EHK iFOB budeme organizovat v březnu 2020. Můžete se na něj přihlásit už nyní. Vyplňte a zašlete přihlášku ve webové aplikace on-line

  Děkujeme vám za váš zájem. Zákaznická podpora Labquality
 • 1.9.2019 Přihláška k účasti EHK 2020
  Objednávkový systém EHK on-line na rok 2020 je již v provozu.  Novou nabídku programů včetně harmonogramu dodávek 2020 naleznete zde.

  Pro účastníky, kteří mají dva nebo tři přístroje, nabízíme extra službu 3in1

  Z každého vzorku je možné nahlásit výsledky měření na třech (3) libovolných přístrojích, u glukometrů z pěti (5), ale zpracování fakturujeme pouze z jednoho přístroje. Vyhodnocení dalších dvou (2), u glukometrů čtyř (4), výsledků je bezplatné. Při kontrole INR je možné z jednoho vzorku nahlásit tři (3) výsledky měření pouze na stejném typu přístroje. Certifikáty se vydávají dle dosažených výsledků na jednotlivé přístroje.