Pomáhame medicínskym laboratóriám a POCT

ManaCon je dlhoročným partnerom Labquality, ktorá POCT a klinickým laboratóriám v SR a ČR poskytuje kompletné spektrum programov externého hodnotenia kvality. Pre POCT v ambulanciách dodáva kvapalné vzorky hotové k použitiu, ktoré nepotrebujú žiadne zariadenia ani pipety na jch rozpúšťanie.

Viac informácií o programoch Labquality EHK nájdete na www.labquality.fi V prípade záujmu nás kontaktujte na alebo telefonicky.